Φροντίστε τα κοσμήματά σας
*Αποφύγετε την επαφή με αρώματα και άλλα χημικά
*Αποφύγετε την επαφή με το νερό
*Καλό θα ήταν να βγάζετε τα κοσμήματά σας όταν κάνετε εργασίες
*Προστατέψτε τα κοσμήματά σας από τη σκόνη και την υγρασία